World Yoga Cups Amateurs

2018 - Argentina
2017 - Argentina
2016 - Chile
2016 - Argentina
2015 - Argentina
2015 - Malaysia
2014 - Chile
2013 - France
2012 - Russia
2011 - Uruguay
2010 - Argentina
2009 - Italy
2008 - Argentina
2007 - Mexico
2006 - India
2005 - Italy
2004 - Spain
2003 - Portugal
2002 - Brazil
2001 - Argentina
2000 - Brazil
2000 - India
1999 - Uruguay
1998 - Argentina
1997 - Italy
1996 - Brazil
1994 - Argentina
1993 - India
1989 - Uruguay


World Yoga Cups Professional

2018 - Argentina
2017 - Uruguay
2017 - Argentina
2017 - Argentina
2016 - Chile
2016 - Argentina
2015 - Chile
2015 - Argentina
2015 - Uruguay
2014 - Uruguay
2014 - Chile
2013 - France
2012 - Uruguay
2011 - Uruguay
2010 - Argentina
2009 - Argentina
2008 - Argentina
2007 - Uruguay

November 1999
Montevideo, Uruguay
Athletic Yoga
Men

Upender Kumar Arya (India) 
Indian Yoga Federation

Women
Carolina Caceres (Argentina) 
Yoga Federation of Argentina

Artistic Yoga

Men
Diego Valdez (Argentina)
Yoga Federation of Argentina
Yogasanas
Men
Upender Kumar Arya (India) 
Indian Yoga Federation
Women
Carolina Caceres (Argentina)
Yoga Federation of Argentina

 All rights reserved to World Yoga Cup © 2015 - Email: secretary@yogasports.org